top of page
LifeMeetPoint_logo_200dpi.png

LIFEMEETPOINT

*2022

Přátelé.

 

Vzhledem k blížícímu konci projektu Live Meet Point ( 1.3.2023) prosíme všechny dárce aby ukončili své finanční příspěvky ve prospěch transparentního účtu č. 6043530359/0800. Díky Vám všem za důvěru a pomoc v realizaci tohoto projektu. 

S úctou, Petr Skočdopole předseda z.s. Artmeetpoint

Přátelé, 

 

ani nás nenechávají současné události v nečinnosti. Náš projekt Artmeetpoint, který historicky podporoval různé neziskové projekty se rozhodl podpořit snahu majitele domu Újezd 11, Praha 1 na vybudování azylu pro 40 ukrajinských uprchlíků.

 

Tento projekt je zaměřen na ubytování a pomoc matkám s dětmi z Ukrajiny. Dnem 1. 3. 2022 jsme vyhlásili tuto výzvu v našem nejbližším okolí. Odezva byla obdivuhodná. S podporou majitele domu se mnoho dobrovolníků a organizací pustilo do shánění potřebného materiálu, nákupu vybavení a hlavně do práce přímo na místě a tak se během pár dní podařilo uvést neobyvatelné byty určené k rekonstrukci do stavu, který umožní ubytování těchto rodin. Do domu se již k dnešnímu dni nastěhovalo 17 duší. Jsme v kontaktu s Registračním centrem a očekáváme, že další lidé dorazí v nejbližších dnech. Zdá se, že první krok se zdařil a dojde k naplnění všech bytů. Následujícím krokem je zajištění dlouhodobého financování a podpory těchto rodin. Především půjde o dovybavení bytů a pokrytí základních potřeb jednotlivců a zajištění úhrad za elektřinu, plyn a vodu. Nájmy za všechny určené byty věnují majitelé.

 

Naše výzva a prosba, se kterou se na vás obracíme, je žádost o poskytnutí finančních darů na uvedený účet Artmeetpoint z.s. (č. u.: 6043530359 / 0800). Výtěžek umožní výše zmíněné úhrady a tedy aspoň trochu ulehčí těžkou situaci lidem z Ukrajiny . 

 

Účet je samozřejmě transparentní, účetnictví dokladovatelné. V případě, že se podaří nashromáždit prostředky, které budou převyšovat potřeby tohoto azylu, nebo že se situace změní k lepšímu, za což se modlíme, budou všechny finanční i materiální prostředky rovnoměrně věnovány nadacím Člověk v tísni, Paměť národa a Ukrajinské ambasádě, které s nimi naloží dle vlastního uvážení.

Tento projekt vyhlašujeme na dobu trvání 1 roku, počínaje 1. 3. 2022. Zároveň pro toto období měníme název ArtMeetPoint na LifeMeetPoint, který nyní více vystihuje dobu i naší současnou náplň.

 

Všem předem děkujeme.

 

S  přáním brzkých klidných dnů.

 

za náš tým 

 

Předseda zapsaného spolku Petr Skočdopole

bottom of page